BARTOŠ Stanislav
Predseda klubu
Vek: 50 rokov
Umiestnenie SŠF 2017/18: 65.miesto
Umiestnenie klubové 2017/18: 4.miesto
BARTOŠOVÁ Milada
Účtovníčka klubu
Vek: 30+
Umiestnenie SŠF 2017/2018: 19.miesto
Umiestnenie klubové 2017/18: 2.miesto ženy